Jydsk Fugeteknik

2

Fugning af
vinduer/døre

3

Vådrums-fuger

4

Udskiftning af fuger

5

Brand-
fuger

7

Dilatations-
fuge

8

Finish-
fuger

Fugefirma med mere end 100 års erfaring

Jydsk Fugeteknik er et fugefirma, der er stiftet i 1994 af Kurt Bekhøj – udlært tømrer med mere end 40 års erfaring med fugning. Fugefirmaet er hjemhørende i Randers, men har opgaver i hele Danmark. Jydsk Fugeteknik beskæftiger i dag 6 mennesker med mere end 100 års samlet erfaring og kan derfor tilbyde fugearbejde udført i en høj faglig standard til en konkurrencedygtig pris.

Kurt Bekhøj sætter en ære i tilfredse kunder og går ikke på kompromis med kvaliteten, og det kan tydeligt ses på firmaets levetid, og kundedatabase der trofast benytter Jydsk Fugeteknik som fast leverandør af fuge arbejde.

0
Års erfaring til sammen hos Jydsk Fugeteknik
0
Medarbejdere der står klar til din opgave
0
Tilfredse kunder

Følg vores hverdag på vores sociale medier

Et udpluk af vores projekter

Fugearbejde udføres med garanti for kvalitet

Fugebranchens Garantiordning omfatter både fugematerialer og fugearbejde udført af FSO medlemmer. Med fugearbejde menes, fuger udført af FSO entrepenører med fugematerialer leveret af FSO leverandører, dvs. fuger og andet tætningsarbejde udført med elastiske eller plastiske fugemasser eller fugebånd. Mørtel- og flisefuger er undtaget, idet disse fugetyper henhører under andre håndværksfag.

Ordningen dækker skader på fugearbejder udført i Danmark, excl. Grønland og Færøerne, herunder fugers utæthed eller manglende holdbarhed. Ordningen dækker, derforuden selve fugearbejdet, skader forårsaget af fugematerialer som følge af fabrikationsfejl ved anvendt fugemateriale eller forkert brugsanvisning for produktet, men ikke følgeskader, indirekte skader eller driftstab.

Ordningen er gældende fra den 1. februar 1998.

Fugeentrepenører og leverandører som er medlemmer af FSO, Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd, stiftede den 15. august 1997 garantiordningen for professionelt fugearbejde og -materialer, der skal sikre bygherre og forbrugere gode, holdbare og funktionsdygtige fuger.

Jydsk Fugeteknik er medlem af FSO
Leverandører og samarbejdspartnere

Kontaktinformation

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

Du kan kontakte os direkte og få et gratis tilbud på fugning. Vi vil hurtigt muligst kontakte dig hurigst muligt med et tilbud på prisen for din fugeopgave.